Ομάδα

Το προσωπικό της EcoResources είναι έμπειρο και απόλυτα αφοσιωμένο σε δραστηριότητες R&D στο πλαίσιο της εκπλήρωσης του τριγώνου Κοινωνία-Βιομηχανία-Έρευνα Η ερευνητική ομάδα της EcoResources αποτελείται από εξειδικευμένους επιστήμονες με μακρά εμπειρία και συνεχή εκπαίδευση σε μια ποικιλία σύγχρονων εφαρμοσμένων τομέων που σχετίζονται με την έρευνα και την ανάπτυξη. Συγκεκριμένα, η εταιρεία συνεργάζεται με Φυσικούς, Χημικούς Μηχανικούς, Γεωλόγους, Αγρονόμους, Χημικούς, Μηχανικούς Υλικών και Ορυκτολόγους.

Ευγένιος Κόκκινος

Χημικός, PhD
Ο Δρ. Ευγένιος Κόκκινος έχει πτυχίο Χημείας από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, με εξειδίκευση στη Χημική και Περιβαλλοντική Τεχνολογία (MSc) και σήμερα είναι μεταδιδακτορικός ερευνητής στο ίδιο τμήμα. Η διδακτορική του έρευνα έγινε στο Τμήμα Χημικών Μηχανικών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Τα κύρια ερευνητικά του ενδιαφέροντα είναι η απομάκρυνση τοξικών μετάλλων από το νερό και τα καυσαέρια, καθώς και η ανάκτησή τους από βιομηχανικά απόβλητα, στα πλαίσια της χρηστής διαχείρισης και της κυκλικής οικονομίας. Τα αποτελέσματα από την έρευνά του έχουν δημοσιευτεί μέσω 11 εργασιών σε διεθνή περιοδικά, σε 2 κεφάλαια βιβλίων και σε 19 παρουσιάσεις σε διεθνή ή εθνικά συνέδρια (h-index 6). Είναι επίσης εφευρέτης σε 1 εθνικό και διεθνές δίπλωμα ευρεσιτεχνίας.

Κωνσταντίνος Κοντογιαννόπουλος

Χημικός Μηχανικός, PhD
Ο Δρ. Κωνσταντίνος Κοντογιαννόπουλος αποφοίτησε από τη Σχολή Χημικών Μηχανικών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης – ΑΠΘ και είναι κάτοχος διδακτορικού τίτλου (2011) στη Χημεία και την Τεχνολογία Φυσικών Προϊόντων και Φαρμακευτικής Τεχνολογίας με έμφαση στη χρήση βιοδραστικών φυσικών προϊόντων μέσω καινοτόμων συστημάτων παράδοσης φαρμάκων. (DDS). Εργάστηκε στην ελληνική φαρμακευτική βιομηχανία, καθώς και στο Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης (CERTH) και από το 2018 είναι βοηθός έρευνας (ερευνητής Post-Doc) στο Εργαστήριο Οργανικής Χημείας / Σχολή Χημικών Μηχανικών / ΑΠΘ, καθώς και στο Τμήμα Φαρμακευτικής Τεχνολογίας / Σχολή Φαρμακευτικής / ΑΠΘ. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα επικεντρώνονται σε καινοτόμα συστήματα παράδοσης φαρμάκων (λιποσώματα, πολυμερή υπερδιακλαδισμένων και Chimeric Advanced DDS, κυκλοδεξτρίνες, βιοαποικοδομήσιμα πολυμερή έμπλαστρα) για βιοδραστικές ενώσεις που προέρχονται από φυσικά προϊόντα. Επιπλέον, η έρευνά του επεκτείνεται στη χρήση φυσικών προϊόντων, καθώς και σε προηγμένες μεθόδους διαχείρισης-επεξεργασίας και επαναχρησιμοποίησης βιομηχανικών ρευμάτων νερού και λυμάτων, καθώς και στη χρήση/αξιοποίηση υπο- και παρα-προϊόντων από βιομηχανίες γεωργικών προϊόντων διατροφής. Έχει δημοσιεύσει 22 ερευνητικά άρθρα σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά (7 ως ο πρώτος συγγραφέας) και έχει συμμετάσχει σε πάνω από 30 εργασίες σε διεθνή και ελληνικά συνέδρια (348 παραπομπές, h-index: 8). Επιπλέον, έχει εργαστεί σε 11 σχετικά ερευνητικά έργα που συγχρηματοδοτούνται από την ΕΕ και την Ελλάδα.

Κωνσταντίνος Συμεωνίδης

Χημικός Μηχανικός, PhD
Ο Δρ. Κωνσταντίνος Συμεωνίδης είναι Χημικός Μηχανικός (Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης) κάτοχος MSc στη Φυσική και Τεχνολογία Υλικών και διδακτορικό στην ανάπτυξη μαγνητικών νανοσωματιδίων για τεχνολογικές εφαρμογές (Τμήμα Φυσικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης). Τα τελευταία δέκα χρόνια πραγματοποίησε μεταδιδακτορικές ερευνητικές μελέτες στον τομέα της νανοτεχνολογίας με στόχο το σχεδιασμό και τη σύνθεση νανοσωματιδίων προσανατολισμένων στην επεξεργασία νερού και βιοϊατρικών εφαρμογών (διάγνωση και θεραπεία) σε συνεργασία με εργαστήρια του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και του Τεχνικού Ινστιτούτου Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Αυτή τη στιγμή είναι μεταδιδακτορικός ερευνητής στο Τμήμα Φυσικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και εργάζεται στην ανάπτυξη τεχνολογικών νανοϋλικών βασισμένων σε βιομηχανικά υποπροϊόντα. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται στη σύνθεση μεμονωμένων ή δυαδικών ανόργανων νανοϋλικών και στον χαρακτηρισμό της κρυσταλλικής τους δομής, της μορφολογίας, της χημικής σύνθεσης και των επιφανειακών ιδιοτήτων μέσω τεχνικών ακτίνων Χ, ηλεκτρονικής μικροσκοπίας και χημικών μεθόδων ανάλυσης. Συμμετείχε σε 14 επιστημονικά έργα έχοντας λάβει άλλες τρεις υποτροφίες για ερευνητικές μελέτες. Τα αποτελέσματα της έρευνάς του έχουν δημοσιευτεί σε 83 περιοδικά με κριτές και περισσότερες από 150 παρουσιάσεις σε συνέδρια, οι οποίες έχουν λάβει περίπου 1450 παραπομπές (h-index 23). Είναι επίσης εφευρέτης σε 7 εθνικά και διεθνή διπλώματα ευρεσιτεχνίας.

Ευάγγελος Τζάμος

Γεωλόγος, PhD
O Δρ. Ευάγγελος Τζάμος είναι Γεωλόγος με Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στους Ορυκτούς Πόρους-Περιβάλλον και Διδακτορικό Δίπλωμα στην Ορυκτολογία-Πετρολογία-Κοιτασματολογία. Η πλούσια μεταδιδακτορική του έρευνα εστιάζει στη διερεύνηση των κρίσιμων ορυκτών πρώτων υλών και μετάλλων στην Ελλάδα, στην αναλυτική μελέτη κοιτασμάτων χρωμίτη, μαγνησίτη, μικτών θειούχων και αντιμονίου και στην αξιοποίηση παραπροϊόντων εξόρυξης χρωμίτη, μαγνησίτη, εξορυκτικών και μεταλλευτικών αποβλήτων υπερβασικής σύστασης στο πλαίσιο της κυκλικής οικονομίας σε Ελλάδα και Ιταλία.
Έχει εργασθεί και συνεργαστεί επί σειρά ετών ως ερευνητής, μελετητής και επιστημονικός σύμβουλος με διάφορους ακαδημαϊκούς φορείς και εταιρίες της Ελλάδας και του εξωτερικού. Έως σήμερα έχει συμμετάσχει στην ομάδα έργου σε 19 ερευνητικά έργα (ως ερευνητής, Επιστημονικός Υπεύθυνος και Συντονιστής). Το συγγραφικό του έργο περιλαμβάνει περισσότερες από 80 δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και πρακτικά συνεδρίων. Είναι Συνιδρυτής και Γενικός Διευθυντής της νεοφυούς επιχείρησης Ecoresources καθώς και Εκτελεστικός Διευθυντής του GRawMat Innovation Cluster.
 
 
 

Συνεργάτες

Μια ομάδα έμπειρων επαγγελματιών και νέων επιστημόνων που συνεργάζονται με τα μέλη της ομάδας EcoResources για να υποστηρίξουν τα τρέχοντα έργα και να επιτύχουν στόχους.

‘Αννα Βράνη

Mechanical Engineer,
AUTh

Γεωργίτσης Θεόφιλος

Chemical Engineer,
AUTh

Νατάσα Λακάσα

Geologist,
AUTh

Ιωάννα Κανέλη

Marketing & Communication Manager
CONTACT
Ελληνικά
International Conference on Raw Materials and Circular Economy
This is default text for notification bar

Εγγραφή στο newsletter

Έχετε εγγραφεί με επιτυχία στο ενημερωτικό δελτίο μας

Παρουσιάστηκε σφάλμα κατά την προσπάθεια αποστολής του αιτήματός σας.

Η Ecoresources θα χρησιμοποιήσει τις πληροφορίες που παρέχετε σε αυτήν τη φόρμα για να επικοινωνήσει μαζί σας και για να παρέχει ενημερώσεις marketing.