Ερευνητικά έργα

Η EcoResources και τα μέλη της ομάδας της έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς μεγάλο αριθμό έργων τεχνολογικής ανάπτυξης, επιτόπιων μελετών και ερευνητικής συνεργασίας με υψηλό αντίκτυπο στην κοινωνία και την οικονομία. Πολλά καινοτόμα έργα που διεξήχθησαν με ερευνητικούς και τεχνικούς εταίρους βρίσκονται σε εξέλιξη με πλήθος υποσχόμενων ενδιάμεσων αποτελεσμάτων.

CELISE

Βιώσιμη παραγωγή προϊόντων και προσθέτων με βάση την κυτταρίνη για χρήση σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) και αγροτικές περιοχές

Η Ecoresources συμμετέχει στο έργο CELISE (Αειφόρος παραγωγή προϊόντων και προσθέτων με βάση την κυτταρίνη που θα χρησιμοποιηθούν σε ΜΜΕ και αγροτικές περιοχές), το οποίο θα χρηματοδοτηθεί από τη δράση Marie Skłodowska-Curie, ανταλλαγή προσωπικού δράσεων στα πλαίσια της έρευνας και καινοτομίας (RISE).

Στόχος του έργου είναι η δημιουργία πολυεθνικής σύμπραξης μεταξύ ευρωπαϊκών ιδρυμάτων έρευνας και καινοτομίας, βιομηχανίας και ανεξάρτητων ερευνητικών ομάδων σε τρίτες χώρες με σκοπό την ανταλλαγή γνώσεων και εμπειριών σχετικά με υλικά που έχουν ως βάση την κυτταρίνη, προερχόμενη από την επεξεργασία υπολειμμάτων βιομάζας σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις και αγροτικές περιοχές από την Ευρώπη και τη Λατινική Αμερική. Το έργο ενισχύει την ανάπτυξη της γνώσης και της επιστημονικής αριστείας, επιτρέποντας στα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια και τις βιομηχανίες να καθιερώσουν και να διατηρήσουν επαφές με τους εταίρους τους σε τρίτες χώρες, διευκολύνοντας έτσι την πρόσβαση σε ερευνητικά περιβάλλοντα εκτός Ευρώπης και προωθώντας συνέργειες σε παγκόσμια κλίμακα, οι οποίες αντιστοιχούν άμεσα στις προτεραιότητες της ΕΕ και του ΟΗΕ και των παγκόσμιων στόχων της αειφόρου ανάπτυξης.

Με το ρόλο ενός μη ακαδημαϊκού συνεργάτη, η Ecoresources θα προσφέρει στους επισκέπτες την απαραίτητη βοήθεια για να είναι σε θέση να εκτελέσουν το έργο τους σε κατάλληλες συνθήκες.

GRawMat Cluster

Συνεργατικός Σχηματισμός Καινοτομίας GRawMat Κυκλική οικονομία στις πρώτες ύλες
Η EcoResources θα ηγηθεί της δημιουργίας και της λειτουργίας ενός νέου συνεργατικού σχηματισμού που σχετίζεται με την ανάπτυξη πρακτικών κυκλικής οικονομίας στον τομέα των πρώτων υλών. Το GrawMat θα δημιουργηθεί στο πλαίσιο του προγράμματος GSRT σε συνεργασία με γνωστές εταιρείες (Όμιλος ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ, Ελληνικός Χρυσός, Stonegroup, ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΛΕΥΚΟΛΙΘΟΙ, North Aegean Slops, ΜΑΘΙΟΣ ΠΥΡΙΜΑΧΑ, ΓΕΩΕΛΛΑΣ, Aegean Perlites, Eco Efficiency, ΕΛΛΗΜΕΤ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΜΕΤΑΛΛΕΙΑ, ΛΑΒΑ Μεταλλευτική & Λατομική) και ερευνητικούς οργανισμούς (Μεταλλουργία Εργαστήριο στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Εργαστήριο Χημικής και Περιβαλλοντικής Τεχνολογίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης)

Σύστημα φίλτρου για το εξασθενές χρώμιο

Φυσίγγιο οικιακού φίλτρου για πλήρη δέσμευση εξασθενούς χρωμίου από το πόσιμο νερό
Το ζήτημα της πρόσληψης εξασθενούς χρωμίου μέσω της κατανάλωσης πόσιμου νερού έχει γίνει το αντικείμενο μιας παγκόσμιας συζήτησης τις τελευταίες δύο δεκαετίες, καθώς οι συνεχείς αναφορές αποκαλύπτουν την υψηλή συχνότητα εμφάνισής του τοξικού αυτού μετάλλου στους υδάτινους πόρους. Η Ecoresources εισήγαγε ένα οικιακού τύπου φυσίγγιο/φίλτρο, το οποίο περιέχει ένα νέο προσροφητικό υλικό με βάση τον κασσίτερο και αναπτύχθηκε για να δεσμέυσει πλήρως το εξασθενές χρώμιο από το νερό της βρύσης. Το προσροφητικό αποτελείται από ένα δισθενές υδροξείδιο του κασσιτέρου με τη μορφή νανοδομημένων κόκκων. Το κατοχυρωμένο με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας υλικό προέκυψε ως αποτέλεσμα της επταετούς ερευνητικής προσπάθειας επιστημόνων της εταιρείας μας με στόχο τη βελτιστοποίηση ενός προϊόντος προσανατολισμένου στον καθαρισμό του μολυσμένου με τοξικό χρώμιο νερού και την επικύρωση της απόδοσής του σύμφωνα με τις ακόλουθες παραμέτρους: χαμηλό κόστος, ελάχιστο αντίκτυπο στην ποιότητα του ως προς τις αυστηρές προδιαγραφές για το πόσιμο νερό και την περιβαλλοντική ασφάλεια ώστε να μην υπερβαίνονται τα ισχύοντα όρια των κανονισμών.

MagnoTher

Νέο υγρό νανοσωματιδίων για τοπική θεραπεία καρκίνου με μαγνητική υπερθερμία και θερμικά ενεργοποιημένη παράδοση φαρμάκων
Το MagnoTher χρηματοδοτήθηκε από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος και το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης για να αναπτύξει και να εκμεταλλευτεί εμπορικά μια διασπορά νανοσωματιδίων σε υδατική φάση αποτελούμενη από πυρήνες οξειδίου του σιδήρου που καλύπτονται από ένα ανόργανο περίβλημα με στρώσεις που περιέχουν ανιονικό αντικαρκινικό φάρμακο. Το σύστημα νανοσωματιδίων στοχεύει να καλύψει την ταχέως αυξανόμενη ζήτηση για νανοσωματίδια σε βιοϊατρικές εφαρμογές, να προσφέρει πολύ χαμηλότερες τιμές από τα ανταγωνιστικά προϊόντα και να παρέχει εξειδικευμένα νανοϋλικά για μαγνητική υπερθερμία. Η καινοτομία βρίσκεται στην αρχιτεκτονική πυρήνα-κελύφους των σωματιδίων, αλλά επεκτείνετε και στη σχεδιασμένη διαδικασία σύνθεσης τους, που συμβάλλει στη μείωση του κόστους σε προσιτά επίπεδα, υποστηρίζοντας τη συνέχιση των αντίστοιχων ερευνητικών και κλινικών δοκιμών (Grated Patent GR20170100132).

MagWasteVal

Αξιοποίηση βιομηχανικών αποβλήτων εξόρυξης στην παραγωγή καινοτόμων πυρίμαχων προϊόντων
Στα ορυχεία που παράγετε ο μαγνησίτη, την εξαγωγή του ακολουθεί μια σειρά διαδικασιών για τον διαχωρισμό του από τα λοιπά πετρώματα. Ο γονικός υπερβασικός βράχος, από τον οποίο διαχωρίζεται ο μαγνησίτης αποτελεί την σημαντική οικονομική σπατάλη της διαδικασίας και αναλαμβάνεται από αντίστοιχες μεταλλευτικές εταιρείες. Λόγω των διεργασιών σερπεντινοποίησης που πραγματοποιήθηκαν (μεταμόρφωση των υπερβασικών πετρωμάτων και σχηματισμός δευτερεύουσας σερπεντίνης από την πρωτογενή ολιβίνη), η πιθανότητα οικονομικής και εμπορικής εκμετάλλευσης αυτών των υποπροϊόντων προς το παρόν είναι ανύπαρκτη. Ο κύριος στόχος του έργου MagWasteVal είναι η ανάπτυξη κατάλληλης μεθοδολογίας (σε εργαστηριακή και βιομηχανική κλίμακα) για τη μετατροπή βιομηχανικών αποβλήτων που παράγονται κατά τον εμπλουτισμό μαγνησίτη σε προϊόν προστιθέμενης αξίας. Η χρηστή διαχείριση αυτού του τύπου αποβλήτων εξόρυξης είναι απαραίτητη για τις αντίστοιχες εταιρείες καθώς, μετά την επεξεργασία, τα απόβλητα θα μετατραπούν σε προϊόντα με εφαρμογές σε άλλες βιομηχανικές δραστηριότητες, όπως η παραγωγή πυρίμαχων υλικών.
CONTACT
Ελληνικά
International Conference on Raw Materials and Circular Economy
This is default text for notification bar

Εγγραφή στο newsletter

Έχετε εγγραφεί με επιτυχία στο ενημερωτικό δελτίο μας

Παρουσιάστηκε σφάλμα κατά την προσπάθεια αποστολής του αιτήματός σας.

Η Ecoresources θα χρησιμοποιήσει τις πληροφορίες που παρέχετε σε αυτήν τη φόρμα για να επικοινωνήσει μαζί σας και για να παρέχει ενημερώσεις marketing.