Slide Υποστηρίζοντας την καινοτομία σε έναν κόσμο που αλλάζει! Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε στην ανάπτυξη μιας βιώσιμης κοινωνίας παρέχοντας οικολογικές και καινοτόμες λύσεις στην εποχή της κυκλικής οικονομίας.

Ποιοι είμαστε

Η EcoResources είναι μια ιδιωτική εταιρεία έρευνας και ανάπτυξης που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη. Η EcoResources παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες και βιώσιμες λύσεις στους τομείς της χημείας, της γεωχημείας, της γεωλογίας, των γεωργικών τροφίμων, της μηχανικής, της βιοτεχνολογίας, των νανοϋλικών και των φαρμακευτικών προϊόντων. Η εταιρεία ιδρύθηκε το 2018 με το όραμα να ενισχύσει τους δεσμούς μεταξύ υψηλού επιπέδου ερευνητικών οργανισμών και ιδιωτικών/δημόσιων ενδιαφερομένων, παρέχοντας επιστημονική, τεχνική, οικονομική και διαχειριστική εξειδικευμένη γνώση για την υλοποίηση έργων.

Δυνατότητα παροχών

Οι οποίες είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με την οικολογική συνείδηση

Περιβάλλον και Ενέργεια

Σχεδιάζουμε και αναπτύσσουμε νέα εργαλεία βελτιστοποίησης διεργασιών σε τομείς των υγρών ή στερεών αποβλήτων, του πόσιμου νερού και της πράσινης ενέργειας. Αναλαμβάνουμε αναλύσεις κύκλου ζωής (LCA), αναλύσεις κόστους κύκλου ζωής (LCC) και εξειδικευμένες μελέτες σχετικά με το αποτύπωμα νερού ή άνθρακα.

Υλικά και εφαρμογές τους

Αναπτύσσουμε νανοϋλικά για περιβαλλοντικές και βιοϊατρικές εφαρμογές, νέα φαρμακευτικά προϊόντα και στρατηγικές για την ανάκτηση κρίσιμων/πολύτιμων στοιχείων στο πλαίσιο της κυκλικής οικονομίας.

Διαχείριση έργων

Υποστηρίζουμε την αναβάθμιση διεργασιών σε υψηλότερα επίπεδα εφαρμογής (TRL), την υποβολή επιστημονικών και τεχνικών προτάσεων, τον συντονισμό ερευνητικών δράσεων και τη διοργάνωση συνεδρίων

Υπηρεσίες

Η EcoResources έχει πρόσβαση σε προηγμένα όργανα ανάλυσης σύγχρονων εγκαταστάσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, με στόχο να παρέχει υψηλής ποιότητας και ακρίβειας μετρήσεις.

Υποστηρίζοντας την καινοτομία σε έναν κόσμο που αλλάζει

Εταιρικό Προφίλ

Η EcoResources είναι μια ιδιωτική εταιρεία έρευνας και ανάπτυξης που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη. Παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες και βιώσιμες λύσεις στους τομείς της χημείας, της γεωχημείας, της γεωλογίας, των γεωργικών τροφίμων, της μηχανικής, της βιοτεχνολογίας, των νανοϋλικών και των φαρμακευτικών προϊόντων. Η εταιρεία ιδρύθηκε το 2018 με το όραμα να ενισχύσει τους δεσμούς μεταξύ υψηλού επιπέδου ερευνητικών οργανισμών και ιδιωτικών/δημόσιων ενδιαφερομένων, παρέχοντας επιστημονική, τεχνική, οικονομική και διαχειριστική εξειδικευμένη γνώση για την υλοποίηση έργων.
Η διεπιστημονική ομάδα της, απαρτιζόμενη από υψηλά εξειδικευμένο προσωπικό, συνδυάζει το πάθος με τη λεπτομέρεια στο σχεδιασμό και την υλοποίηση νέων εργαλείων στη βελτιστοποίηση διεργασιών, καθώς και στην ανάληψη δράσεων για την αναβάθμιση εργαστηριακών επικυρωμένων διαδικασιών σε υψηλότερα επίπεδα τεχνολογικής ετοιμότητας. Μέσω της ληφθείσας τεχνογνωσίας, η EcoResources μπορεί να υποστηρίξει πακέτα εργασίας που ασχολούνται με την αξιολόγηση του κύκλου ζωής (LCA), το κόστος κύκλου ζωής (LCC) και εξειδικευμένες μελέτες σχετικά με το αποτύπωμα νερού ή άνθρακα σε γεωργικές/περιβαλλοντικές εφαρμογές.
Η φιλοσοφία μας είναι απλή, ξεκάθαρη και βασίζεται σε τρεις βασικούς πυλώνες:
  • ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ    Για τη δημιουργία ισχυρών δεσμών εμπιστοσύνης.
  • ΣΥΝΕΠΕΙΑ    Για να είμαστε συνεπείς επαγγελματικοί και υπεύθυνοι.
  • ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ    Για την προώθηση του ομαδικού πνεύματος και της αμοιβαίας ευημερίας.
Η EcoResources έχει αναπτύξει ολοκληρωμένες διαδικασίες για τη διαχείριση της καινοτομίας που περιλαμβάνουν (1) ανάλυση του επενδυτικού περιβάλλοντος και αναζήτηση ευκαιριών, (2) επιλογή ιδανικών ευκαιριών σύμφωνα με τους στρατηγικούς στόχους, (3) σχεδιασμό και υλοποίηση σχεδίου με στόχο την ανάπτυξη της τεχνολογίας.
Μέσω της ενεργού συνεργασίας της με γνωστά πανεπιστήμια και ερευνητικά ινστιτούτα από την Ελλάδα και το εξωτερικό, η EcoResources αποκτά πρόσβαση σε προηγμένες πειραματικές εγκαταστάσεις και υψηλής ακρίβειας αναλυτικά όργανα, όπως: τεχνικές περίθλασης και απορρόφησης ακτίνων Χ (XRD, XRF, XPS, XAFS), θερμική ανάλυση (TGA, DSC), ποσοτικός στοιχειακός προσδιορισμός με ατομική απορρόφηση (συμβατικό και λέιζερ ICP-MS, AAS, FAAS, CVAAS), ηλεκτρονικά μικροσκόπια μετάδοσης και σάρωσης (TEM, SEM), HPLC και φασματοσκοπία μάζας, φασματοσκοπία υπερύθρων (FTIR), συσκευές ποροσιμετρίας (BET), οπτικά μικροσκόπια, μαγνητικός χαρακτηρισμός (VSM, SQUID), προσδιορισμός επιφανειακής φόρτισης (δυναμικό ζήτα, DLS), φασματοσκοπία NMR.

Ομάδα

Η ομάδα της EcoResources διαθέτει εμπειρία και είναι απόλυτα αφοσιωμένη σε δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης (R&D) στο πλαίσιο της εκπλήρωσης του τριγώνου Κοινωνία-Βιομηχανία-Έρευνα.
Η ερευνητική ομάδα αποτελείται από εξειδικευμένους επιστήμονες με μακρά εμπειρία και συνεχή εκπαίδευση σε μια ποικιλία σύγχρονων εφαρμοσμένων τομέων που σχετίζονται με την έρευνα και την ανάπτυξη. Συγκεκριμένα, η εταιρεία συνεργάζεται με Φυσικούς, Χημικούς Μηχανικούς, Γεωλόγους, Αγρονόμους, Χημικούς, Μηχανικούς Υλικών και Ορυκτολόγους.
Χημικός, PhD
Eυγένιος
Κόκκινος
Χημικός Μηχανικός, PhD
Κωνσταντίνος Κοντογιαννόπουλος
Χημικός Μηχανικός, PhD
Κωνσταντίνος
Συμεωνίδης
Γεωλόγος, PhD
Ευάγγελος
Τζάμος
Η EcoResources έχει δημιουργήσει ένα ενεργό δίκτυο συνεργασίας με διεθνώς αναγνωρισμένα Πανεπιστήμια και Ερευνητικά Ινστιτούτα στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Συνεργασίες

Μέσω της συνεχούς και επιτυχημένης συνεργασίας της με διεθνώς φημισμένα Πανεπιστήμια και Ερευνητικά Ινστιτούτα στην Ελλάδα και το εξωτερικό, κατάφερε να αποκτήσει την απαραίτητη τεχνογνωσία και να δημιουργήσει ένα επιτυχημένο μοντέλο συνεργασίας ανοίγοντας νέους ορίζοντες για τεχνολογικές εξελίξεις αιχμής.
CONTACT
Ελληνικά
International Conference on Raw Materials and Circular Economy
This is default text for notification bar

Εγγραφή στο newsletter

Έχετε εγγραφεί με επιτυχία στο ενημερωτικό δελτίο μας

Παρουσιάστηκε σφάλμα κατά την προσπάθεια αποστολής του αιτήματός σας.

Η Ecoresources θα χρησιμοποιήσει τις πληροφορίες που παρέχετε σε αυτήν τη φόρμα για να επικοινωνήσει μαζί σας και για να παρέχει ενημερώσεις marketing.